Rätten att annullera beställningar

Konsumentens ångerrätt

(Varje enskild person som avslutar en transaktion, vilket syftar inte någon kommersiell, yrkes eller näringsverksamhet är att betrakta som en konsument).

Villkor för att annullera ordern

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Perioden för upphävande löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärva, eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, fysisk besittning sista goda.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren (Wemax Group GmbH & Co.KG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, e-mail: info@motordoctor.se) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut!

Konsekvenser av uppsägning

Om du annullera ordern, åtar vi oss att omedelbart återbetala alla betalningar fått från dig, inom 14 dagar med början från den tidpunkt när vi har fått en anmälan, inklusive fraktkostnader, förutom några andra extra kostnader, om du har valt en fraktsätt, som skiljer sig från den som vi erbjöd (standardleverans)! Vi återbetalar pengarna genom samma betalningssätt som vi har fått det från dig. Kunden kommer inte att ha några ytterligare kostnader för återbetalning.

Beträffande varor, som ska skickas tillbaka

Vi kan fördröja återbetalningen tills vi får de varor tillbaka till vår adress, eller tills du ger bevis på att de varor skickas tillbaka till oss.

Du ska återsända varan till oss eller överlämna den till Wemax Group GmbH & Co.KG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan.

Beträffande varor, som inte kan skickas tillbaka (till exempel reservdelar, som inte går att förpackas)

Vi kommer att hämta upp varorna och stå för portokostnaderna. Du behöver bara betala för värdeförlusten av de beställda varorna, på grund av att de försämrats på grund av felaktig installation eller användning.

- Slut på avbokningsvillkor -

Ångerrätt: Undantag

Undantaget från ångerrätten : Varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.

Undantag från ångerrätten gällande varor som är fysiskt anslutna efter leverans med andra artiklar som man ej kan separera.

Avbokning Till exempel:

(Om du vill anullera beställningen , vänligen fyll i detta formulär och skicka det till oss)

- Till: Wemax Group GmbH & Co.KG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, e-mail: info@motordoctor.se

- Upphävande av inköp av följande varor (följande tjänster)

- Beställningen/ Mottagandet

- Konsumenter namn

- Adress

- Signatur (Detta krävs endast i pappersform)

- Datum

____________
(*) Strejk om irrelevanta